Kadry i Płace

Program do rozliczanie płac pracowników. Wspiera rozliczenia z US i ZUS.

Wersja podstawowa: 3 stanowiska

Cena brutto: 1 033,20


Ceny netto dla  programu System Kadry i Płace

Nazwa

System Kadry i Płace
Wersja                      Wersja podstawowa 3 stanowiskowa
Wersja podstawowa 840,00 zł
Aktualizacja 580,00 zł
Kolejne stanowisko 400,00 zł
Aktualizacja kolejnego staow.

         200,00 zł

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23 % podatku VAT


Ceny netto  programu System Kadry i Płace dla Biur Rachunkowych

Nazwa

System Kadry i Płace dla Biur Rachunkowych
Wersja                    

 Wersja podstawowa 3 stanowiskowa

bez ograniczenia ilości firm

Wersja podstawowa 1200,00 zł
Aktualizacja 580,00 zł
Kolenje stanowisko 400,00 zł
Aktualizacja kolejnego stanow.

             200,00 zł

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23 % podatku VAT


System Kadry i Płace ułatwia rozliczanie płac pracowników w małych i średnich firmach, a także w biurach rachunkowych. Pozwala na prowadzenie ewidencji czasu pracy, notowanie danych pracowniczych oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji. Program wspiera rozliczenia z US i ZUS.

Wraz z programem Kadry i Płace otrzymujesz:

 • narzędzie przygotowane we współpracy z ekspertami firmy INFOR,
 • aktualizację przy zmieniających się przepisach,
 • współpracę z innymi modułami systemu,
 • bezpieczny i pewny program,
 • znakomitą pracę w sieci lokalnej i internetowej,
 • oszczędność czasu dzięki wielu operacjom wykonywanym automatycznie,
 • szybki start z programem, co ułatwia przyjazny interfejs,

Funkcjonalność programu Kadry i Płace:

Przejrzyste i rozbudowane rejestry pracownicze

 • ewidencja kadrowa danych personalnych i o zatrudnieniu dla osób wpisanych w bazie,
 • sporządzanie podstawowych dokumentów kadrowych w tym umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • możliwość podziału pracowników na działy oraz grupy, możliwość dalszej pracy w kontekście wybranego działu, grupy albo pracownika,
 • opcja przypisywania pracownikom różnych wzorców kalendarzy pracy np. w zależności wymiaru etatu, a także definiowania własnych dni wolnych oraz świąt,
 • opcja indywidualnych ustawień parametrów płacowych oraz siatki płac dla poszczególnych pracowników,
 • rejestrowanie nieobecności (absencji) w tym takich jak: zwolnienia chorobowe, urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, opiekuńcze wychowawcze, bezpłatne i wiele innych,
 • ewidencjonowanie aktualnych badań pracowniczych i szkoleń BHP.

Intuicyjne sporządzanie płac i zleceń

 • możliwość sporządzania kilku list płac za dany miesiąc: z uwzględnianiem różnych terminów wypłaty,
 • z opcją różnego zakresu składników na liście płac (różne rodzaje list płac), z czytelnym definiowaniem okresów rozliczeniowych oraz skutków terminów wypłaty dla rozliczeń podatkowych i ZUS,
 • możliwość własnego nazywania oraz elastycznego definiowania składników płacowych przez użytkownika, w tym zakładania własnych nowych składników,
 • obliczanie płac z opcją korekty (zmiany) przez użytkownika dokonanych wyliczeń,
 • automatyczne rozliczanie najczęściej występujących oraz potrzebnych składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie roczne, kwartalne),
 • wyliczanie składek ZUS oraz podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wyliczanie: a)dodatków za porę nocną, b)wynagrodzeń i dodatków za nadgodziny c)wynagrodzenia za urlop (z rozróżnieniem składników stałych i zmiennych), d)wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków chorobowych i innych zasiłków (z uwzględnieniem różnych sposobów uwzględniania składników płacowych w podstawie zasiłków), z wyrównywaniem do wartości minimalnego wynagrodzenia
 • możliwość rejestrowania / zmieniania na liście płac elementów związanych z obecnościami i czasem pracy,
 • automatyczne uwzględnianie przy wyliczeniach danych historycznych z poprzednich list płac, oraz miesięcy,
 • próbne przeliczanie listy dowolnym pracownikom bez konieczności wykonywania pełnych obliczeń,
 • program rozlicza i drukuje umowy cywilno-prawne, (w tym: zlecenia, o dzieło, z prawami autorskimi, kontrakty menadżerskie, dla członków organów stanowiących osób prawnych), oraz rachunki / faktury do nich,
 • możliwość robienia list płac oraz kart wynagrodzeń z tytułów rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • możliwość sporządzania własnego szablonu (tekstu wydruku) umowy cywilno-prawnej,
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach.

Zgodne z przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozliczanie z ZUS i US


Linki do filmów prezentujących wybraną funkcję programu:

1.Kadry i Płace - Rozpoczęcie pracy

2.Kadry i Płace - Gromadzenie informacji

3.Kadry i Płace - Obliczanie płac

4.Kadry i Płace - Wprowadzanie oraz rozliczanie umów cywilno - prawnych


Galeria Place


 

Pobierz demo dla Windows

 

Pobierz demo dla Linux